Abere

Abeltzaintza ustiategietarako zerbitzu integralak

Bezero zerbitzua
945 285 099

Kudeaketa tekniko-ekonomikoa

Kudeaketa tekniko-ekonomikoa

  • Kontabilitatea
  • Balantzea eta emaitzen kontua
  • Azterketa ekonomikoak
  • Inbertsioen analisiak, bideragarritasun planak
  • Denetariko zerga fiskalen tramitazioa
  • Eskakizunak betetzea
  • Ogasunari lotutako likidazioak
  • PFEZ (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga)