Abere

Abeltzaintza ustiategietarako zerbitzu integralak

Bezero zerbitzua
945 285 099

Kanpaina sanitario ofizialak

Kanpaina sanitario ofizialak

Abereen gaixotasunak kontrolatu eta desagerrarazteko programak nahitaez bete beharrekoak dira Estatuaren lurralde osoan eta gure lurralde historikoan Arabako Foru Aldundiari dagokio –erakunde eskuduna baita– abere saneamenduko kanpainen protokolo eta egutegiak lantzea, kasu bakoitzean aplikatzekoa den arauditik abiatuta

Programan gaixotasun hauek sartzen dira: behi bruzelosia, behi tuberkulosia, behien leukosi enzootikoa, behien peripneumonia kutsakorra, bruzella melitensiak eragindako ardi eta ahuntz bruzelosia, txerrien Aujeszky gaixotasuna, mihi urdinaren gaitza, entzefalopatia espongiforme transmitigarriak, salmonellosia, hegazti gripea